Aktualności

Sukces na 63 Światowych Targach Wynalazczości BRUSSELS INNOVA

Mamy przyjemność poinformować, że wynalazki opracowane w ramach projektu „BIOŻYWNOŚĆ – innowacyjne, funkcjonalne produkty pochodzenia zwierzęcego” przez pracowników Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie oraz Instytutu Genetyki i Hodowli Zwierząt PAN w Jastrzębcu zostały nagrodzone medalami na 63 Światowych Targach Wynalazczości, Badań Naukowych i Nowych Technik BRUSSELS INNOVA, które odbyły się w Brukseli w dniach 12-16 listopada 2014 r.

Targi Wynalazczości, Badań Naukowych i Nowych Technik „Brussels Innova” stanowią czołową międzynarodową imprezę wystawienniczą w dziedzinie wynalazczości, poświęconą transferowi technologii i wdrażaniu postępu technicznego.

Nagrodzone wynalazki:

  1. „Innowacyjny sposób produkcji wysokojakościowego wędzonego wyrobu o kontrolowanej alergenności z mięsa strusiego i wieprzowego zapakowanego w opakowania pozwalające na wydłużenie terminu przydatności do spożycia” – Złoty Medal z Wyróżnieniem
  2. „Sposób produkcji wędzonego wysokojakościowego wyrobu z mięsa strusiego” – Srebrny Medal
  3. „Produkcja kulinarnego mięsa wieprzowego o podwyższonej wartości odżywczej i prozdrowotnej oraz o podwyższonych parametrach przydatności technologicznej” – Brązowy Medal

Ponadto zespół otrzymał prestiżową nagrodę Ministerstwa Gospodarki, a także medal Europe France Inventeurs za wkład w ożywienie gospodarcze Europy.

W dniu 14 listopada 2014 r. prof. dr hab. Jarosław Horbańczuk został nagrodzony przez Komisję Odznaczeń Królestwa Belgii do spraw Wynalazczości Krzyżem Kawalerskim za szczególne zasługi dla rozwoju wynalazczości. Nagroda została wręczona przez Mera Miasta Brukseli Pana Jean Demanez.

Brussels Innova 2014 - 1

Brussels Innova 2014 - 2

Brussels Innova 2014 - 3

GOLD MEDAL WITH MENTION

SILVER MEDAL

BRONZE MEDAL

EUROPE FRANCE INVENTEURS

Konferencja naukowa w ramach Międzynarodowych Targów Wyrobów Spożywczych POLAGRA FOOD 2014

Zaproszenie

na Konferencję naukową w ramach

Międzynarodowych Targów Wyrobów Spożywczych POLAGRA FOOD 2014

 „Innowacyjne linie produktów spożywczych pochodzenia roślinnego i zwierzęcego o właściwościach prozdrowotnych  – oferta dla przemysłu”

Zgłoszenia uczestnictwa w konferencji prosimy przesyłać 

do 25 września 2014 na adresy:

bioaktywna.zywnosc@up.poznan.pl

a.rowicki@ighz.pl

Szczegóły: www.bioaktywnazywnosc.pl, www.biozywnosc.edu.pl

ZAPROSZENIE

KARTA ZGŁOSZENIOWA

PROGRAM

 

Polska Nagroda Innowacyjności 2013 dla IGiHZ PAN

Jest nam miło poinformować, że Instytut Genetyki i Hodowli Zwierząt PAN otrzymał Polską Nagrodę Innowacyjności 2013 za koordynację projektu „BIOŻYWNOŚĆ – innowacyjne, funkcjonalne produkty pochodzenia zwierzęcego”. Wręczenie nagrody przyznanej przez Polską Agencję Przedsiębiorczości i redakcję Forum Przedsiębiorczości odbyło się na Polskim Kongresie Przedsiębiorczości  w Katowicach w dniu 7.11.2013 r.

Certyfikat