Zadania badawcze

Projekt składa się z 8 komplementarnych zadań badawczych w ciągu logicznym rozpoczynającym się od badań konsumenckich i eksperckich (Zad. 1) w celu ustalenia wymagań jakimi powinny charakteryzować się surowce i przetwory spożywcze pochodzenia zwierzęcego spełniające kryteria żywności funkcjonalnej. Następne zadania dotyczą sposobów pozyskiwania surowców i produktów nieprzetworzonych pochodzenia zwierzęcego (Zad 2. - mleko, Zad. 3 - wieprzowina, Zad. 4 - mięso drobiu i jaja, Zad. 5 - wołowina i jagnięcina) o wysokiej wartości odżywczej i prozdrowotnej, obejmujących genetyczne uwarunkowania jakości żywności, wpływ metod żywienia i systemów utrzymania zwierząt oraz ocenę jakości pozyskiwanych surowców i produktów. Kolejne zadania obejmują opracowanie technologii produkcji przetworów z uzyskanego mleka (Zad. 6) oraz przetworów z wieprzowiny (Zad. 7) w ścisłym połączeniu z oceną jakości wytworzonych przetworów w zakresie wartości odżywczej, właściwości prozdrowotnych i jakości sensorycznej z uwzględnieniem bezpieczeństwa żywności na etapie przetwórstwa i przechowywania. Ostatnie zadanie obejmuje badania w zakresie marketingu i promocji wytwarzanych produktów pochodzenia zwierzęcego (Zad. 8).

 

Wykaz zadań badawczych

Zadanie badawcze nr 1

Badania konsumenckie i eksperckie

Zadanie badawcze nr 2

Pozyskiwanie mleka o wysokiej wartości odżywczej i prozdrowotnej spełniającego kryteria żywności funkcjonalnej

Zadanie badawcze nr 3

Pozyskiwanie wieprzowiny o wysokiej wartości odżywczej i prozdrowotnej spełniającej kryteria żywności funkcjonalne

Zadanie badawcze nr 4

Pozyskiwanie mięsa drobiu i jaj o wysokiej wartości odżywczej i prozdrowotnej spełniających kryteria żywności funkcjonalnej

Zadanie badawcze nr 5

Pozyskiwanie wołowiny i jagnięcina o wysokiej wartości odżywczej i prozdrowotnej spełniającej kryteria żywności funkcjonalnej

Zadanie badawcze nr 6

Opracowanie kompleksowych, innowacyjnych technologii produkcji artykułów mleczarskich, wytwarzanych z mleka krów, kóz i owiec, spełniających kryteria żywności funkcjonalnej

Zadanie badawcze nr 7

Ocena jakości surowca i przetworów z wieprzowiny w zakresie właściwości funkcjonalnych (wartości odżywczej, prozdrowotnej, fizykochemicznej i sensorycznej) z uwzględnieniem bezpieczeństwa żywności oraz modyfikacji procesów technologicznych i warunków przechowywania

Zadanie badawcze nr 8

Marketing i promocja wytwarzanych surowców i produktów obejmujący promocję znaków towarowych oraz analizę konkurencyjności przedsiębiorstw produkujących żywność