Aktualności

Konferencja naukowa w ramach Międzynarodowych Targów Wyrobów Spożywczych POLAGRA FOOD 2014

Zaproszenie

na Konferencję naukową w ramach

Międzynarodowych Targów Wyrobów Spożywczych POLAGRA FOOD 2014

 „Innowacyjne linie produktów spożywczych pochodzenia roślinnego i zwierzęcego o właściwościach prozdrowotnych  – oferta dla przemysłu”

Zgłoszenia uczestnictwa w konferencji prosimy przesyłać 

do 25 września 2014 na adresy:

bioaktywna.zywnosc@up.poznan.pl

a.rowicki@ighz.pl

Szczegóły: www.bioaktywnazywnosc.pl, www.biozywnosc.edu.pl

ZAPROSZENIE

KARTA ZGŁOSZENIOWA

PROGRAM

 

Polska Nagroda Innowacyjności 2013 dla IGiHZ PAN

Jest nam miło poinformować, że Instytut Genetyki i Hodowli Zwierząt PAN otrzymał Polską Nagrodę Innowacyjności 2013 za koordynację projektu „BIOŻYWNOŚĆ – innowacyjne, funkcjonalne produkty pochodzenia zwierzęcego”. Wręczenie nagrody przyznanej przez Polską Agencję Przedsiębiorczości i redakcję Forum Przedsiębiorczości odbyło się na Polskim Kongresie Przedsiębiorczości  w Katowicach w dniu 7.11.2013 r.

Certyfikat

Sukces na XXI Giełdzie Polskich Wynalazków Nagrodzonych w roku 2013

Mamy przyjemność poinformować, iż następujące wynalazki:
1. "Sposób wytwarzania wyrobów mięsnych wieprzowych o kontrolowanej alergenności" (zgłoszenie patentowe nr P.404630)
2. "Wyrób mięsny wieprzowy i sposób jego wytwarzania" (zgłoszenie patentowe nr P.404881)
3. "Sposób pakowania prozdrowotnych wyrobów wieprzowych" (zgłoszenie patentowe nr P.404882)
opracowane w ramach projektu „BIOŻYWNOŚĆ – innowacyjne, funkcjonalne produkty pochodzenia zwierzęcego” przez pracowników Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie oraz Instytutu Genetyki i Hodowli Zwierząt PAN w Jastrzębcu zostały wyróżnione Nagrodą Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za wybitne osiągnięcia wynalazcze w roku 2013 na arenie międzynarodowej oraz Dyplomami za projekty wynalazcze podczas XXI Giełdy Polskich Wynalazków Nagrodzonych w roku 2013 na Światowych Targach i Wystawach Wynalazczości, która odbyła się  w Centrum Nauki Kopernik w Warszawie w dniach 11-12 lutego 2014 roku.

NagrodaMNiSW

Dyplom1MNiSW

Dyplom2MNiSW

Dyplom3MNiSW

Sukces na 38 Międzynarodowej Wystawie Wynalazków INOVA 2013, Zagrzeb, Chorwacja

Mamy przyjemność poinformować, że wynalazek „Sposób wytwarzania wyrobów mięsnych wieprzowych o kontrolowanej alergenności” (zgłoszenie patentowe nr P.404630) opracowany w ramach projektu „BIOŻYWNOŚĆ – innowacyjne, funkcjonalne produkty pochodzenia zwierzęcego" przez pracowników Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie oraz Instytutu Genetyki i Hodowli Zwierząt PAN w Jastrzębcu został nagrodzony Złotym Medalem oraz otrzymał  Certyfikat Specjalny od Delegacji Tureckich na 38 Międzynarodowej Wystawie Wynalazków INOVA 2013 w Zagrzebiu w Chorwacji w dniach 12-17 listopada 2013 roku.

Złoty Medal

Dyplom - Złoty Medal

Certyfikat Specjalny

List Pana Posła Czesława Siekierskiego

Sukces na 62. Światowych Targach Wynalazczości BRUSSELS INNOVA

Mamy przyjemność poinformować, że wynalazki opracowane w ramach projektu „BIOŻYWNOŚĆ – innowacyjne, funkcjonalne produkty pochodzenia zwierzęcego” przez pracowników Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie oraz Instytutu Genetyki i Hodowli Zwierząt PAN w Jastrzębcu zostały nagrodzone medalami na 62. Światowych Targach Wynalazczości, Badań Naukowych i Nowych Technik BRUSSELS INNOVA, które odbyły się w Brukseli w dniach 14-16 listopada 2013 r.

Nagrodzone wynalazki:

„Sposób wytwarzania wyrobów mięsnych wieprzowych o kontrolowanej alergenności” (zgłoszenie patentowe nr P.404630) – Złoty Medal z Wyróżnieniem

" Wyrób mięsny wieprzowy i sposób jego wytwarzania" (zgłoszenie patentowe nr P.404881) - Srebrny Medal
"Sposób pakowania prozdrowotnych wyrobów wieprzowych" (zgłoszenie patentowe nr P.404882) - Srebrny Medal.

Złoty Medal z Wyróżnieniem,  Dyplom - Złoty Medal z Wyróżnieniem,  Dyplom Ministerstwa Edukacji Rumunii

Srebrny Medal - P.404881, Dyplom - Srebrny Medal - P.404881

Srebrny Medal - P.404882, Dyplom - Srebrny Medal - P.404882

 

Witamy

Wrzesień 2011

Witamy na nowej stronie Biożywność

Złoty medal

Zaprezentowany na 40 Międzynarodowej Wystawie Wynalazków, Nowoczesnej Techniki i Wyrobów "Salon International des Inventions Geneve", która odbyła się w dniach 18 – 22 kwietnia 2012r. w Genevie, wynalazek: „Suplement diety dla przeżuwaczy, zwłaszcza dla krów mlecznych”, opracowany przez następujących autorów: Bożena Patkowska-Sokoła, Robert Bodkowski, Tadeusz Szulc, Piotr Nowakowski, Stefania Kinal i Wiesława Walisiewicz-Niedbalska w ramach projektu BIOŻYWNOŚĆ – otrzymał złoty medal.

 

Publikacje naukowe

Pragniemy poinformować, iż na stronie internowej www.biozywnosc.edu.pl w poszczególnych zadaniach badawczych zostały umieszczone listy publikacji naukowych zrealizowanych dotychczas w ramach projektu BIOŻYWNOŚĆ.

Kontakt

Kierownik Projektu

prof. dr hab. Jarosław O. Horbańczuk

tel. +48 22 736 70 01

fax. +48 22 756 16 99

e-mail: j.horbanczuk@ighz.pl

Kierownik Biura Projektu

mgr inż. Cyprian Tomasik

tel. +48 22 736 70 02

fax. +48 22 756 14 17

e-mail: c.tomasik@ighz.pl

Koordynator Projektu

Instytut Genetyki i Hodowli Zwierząt PAN

Jastrzębiec k/Warszawy

ul. Postępu 36A

05-552 Magdalenka

tel. +48 22 756 17 11

fax. +48 22 756 14 17