Aktualności

Konferencja naukowa w ramach Międzynarodowych Targów Wyrobów Spożywczych POLAGRA FOOD 2014

Zaproszenie

na Konferencję naukową w ramach

Międzynarodowych Targów Wyrobów Spożywczych POLAGRA FOOD 2014

 „Innowacyjne linie produktów spożywczych pochodzenia roślinnego i zwierzęcego o właściwościach prozdrowotnych  – oferta dla przemysłu”

Zgłoszenia uczestnictwa w konferencji prosimy przesyłać 

do 25 września 2014 na adresy:

bioaktywna.zywnosc@up.poznan.pl

a.rowicki@ighz.pl

Szczegóły: www.bioaktywnazywnosc.pl, www.biozywnosc.edu.pl

ZAPROSZENIE

KARTA ZGŁOSZENIOWA

PROGRAM

 

Kontakt

Kierownik Projektu

prof. dr hab. Jarosław O. Horbańczuk

tel. +48 22 736 70 01

fax. +48 22 756 16 99

e-mail: j.horbanczuk@ighz.pl

Kierownik Biura Projektu

mgr inż. Cyprian Tomasik

tel. +48 22 736 70 02

fax. +48 22 756 14 17

e-mail: c.tomasik@ighz.pl

Koordynator Projektu

Instytut Genetyki i Hodowli Zwierząt PAN

Jastrzębiec k/Warszawy

ul. Postępu 36A

05-552 Magdalenka

tel. +48 22 756 17 11

fax. +48 22 756 14 17