Aktualności

Sukces na 63 Światowych Targach Wynalazczości BRUSSELS INNOVA

Mamy przyjemność poinformować, że wynalazki opracowane w ramach projektu „BIOŻYWNOŚĆ – innowacyjne, funkcjonalne produkty pochodzenia zwierzęcego” przez pracowników Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie oraz Instytutu Genetyki i Hodowli Zwierząt PAN w Jastrzębcu zostały nagrodzone medalami na 63 Światowych Targach Wynalazczości, Badań Naukowych i Nowych Technik BRUSSELS INNOVA, które odbyły się w Brukseli w dniach 12-16 listopada 2014 r.

Targi Wynalazczości, Badań Naukowych i Nowych Technik „Brussels Innova” stanowią czołową międzynarodową imprezę wystawienniczą w dziedzinie wynalazczości, poświęconą transferowi technologii i wdrażaniu postępu technicznego.

Nagrodzone wynalazki:

  1. „Innowacyjny sposób produkcji wysokojakościowego wędzonego wyrobu o kontrolowanej alergenności z mięsa strusiego i wieprzowego zapakowanego w opakowania pozwalające na wydłużenie terminu przydatności do spożycia” – Złoty Medal z Wyróżnieniem
  2. „Sposób produkcji wędzonego wysokojakościowego wyrobu z mięsa strusiego” – Srebrny Medal
  3. „Produkcja kulinarnego mięsa wieprzowego o podwyższonej wartości odżywczej i prozdrowotnej oraz o podwyższonych parametrach przydatności technologicznej” – Brązowy Medal

Ponadto zespół otrzymał prestiżową nagrodę Ministerstwa Gospodarki, a także medal Europe France Inventeurs za wkład w ożywienie gospodarcze Europy.

W dniu 14 listopada 2014 r. prof. dr hab. Jarosław Horbańczuk został nagrodzony przez Komisję Odznaczeń Królestwa Belgii do spraw Wynalazczości Krzyżem Kawalerskim za szczególne zasługi dla rozwoju wynalazczości. Nagroda została wręczona przez Mera Miasta Brukseli Pana Jean Demanez.

Brussels Innova 2014 - 1

Brussels Innova 2014 - 2

Brussels Innova 2014 - 3

GOLD MEDAL WITH MENTION

SILVER MEDAL

BRONZE MEDAL

EUROPE FRANCE INVENTEURS

Kontakt

Kierownik Projektu

prof. dr hab. Jarosław O. Horbańczuk

tel. +48 22 736 70 01

fax. +48 22 756 16 99

e-mail: j.horbanczuk@ighz.pl

Kierownik Biura Projektu

mgr inż. Cyprian Tomasik

tel. +48 22 736 70 02

fax. +48 22 756 14 17

e-mail: c.tomasik@ighz.pl

Koordynator Projektu

Instytut Genetyki i Hodowli Zwierząt PAN

Jastrzębiec k/Warszawy

ul. Postępu 36A

05-552 Magdalenka

tel. +48 22 756 17 11

fax. +48 22 756 14 17